1%

Sekcja Judo AZS Łódź

AZS Łódź jest organizacją pożytku publicznego. Prowadzimy zajęcia dla dzieci we wszystkich grupach wiekowych. Naszym celem jest objęcie opieką jak największej liczby dzieci, które dzięki zajęciom sportowym znajdą dla siebie cel i znacznie poprawią sprawność fizyczną. Niestety, nie każdego rodzica stać na opłacenie zajęć sportowych. Dlatego dążymy do tego, aby pokryć koszty treningów dzieci. Niestety, w chwili obecnej,  nasza sekcja nie jest w stanie opłacić z własnych środków kwot za wynajęcie sal treningowych, ubezpieczenie, obozy letnie i zimowe, starty w zawodach i innych opłat koniecznych do funkcjonowania sekcji. Dlatego zwracamy się do Państwa o pomoc w tej sprawie. Każdy, kto rozlicza się z urzędem podatkowym może przekazać na organizację pożytku publicznego 1% swoich podatków. Jeżeli leży Państwu na sercu dobro dzieci i nie zdecydowaliście się do tej pory na wspieranie tego typu organizacji – prosimy o wsparcie. Każda złotówka jest dla nas bezcenna i za każdą szczerze dziękujemy.

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?

– podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
– podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
– podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej,
19-procentowej stawki podatku.
1% podatku mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

Jak przekazać 1% AZS Łódź Sekcja Judo?
W
odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są “Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP) wpisujemy “AZS Łódź” i numer “0000122675” pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym AZS Łódź.
Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla AZS Łódź, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez AZS Łódź (np. wskazać na konkretny cel – np. „sekcja judo”). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (poz. 132-134 – PIT-28, poz. 308-310 – PIT-36, poz. 108-110 – PIT-36L, poz. 127-129 – PIT-37, poz. 61-63 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane AZS Łódź jako uszczegółowienie przekazanych kwot.
Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) AZS Łódź. Informacje te przekazuje Urząd Skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134 – PIT-28, poz. 310 – PIT-36, poz. 110 – PIT-36L, poz. 129 – PIT-37, poz. 63 – PIT-38). W przypadku nie wypełnienia tych rubryk nie będziemy mieli możliwości przekazania Państwa 1% na konkretną sekcję.

Strona stworzona przez Rock SEO.